دفتر اشعار مهدی رستگاری

این وب نوشت به انتشار اشعار سراینده آنها اختصاص دارد

003- باده هشیاری
نویسنده : مهدی رستگاری - ساعت ۳:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۳٠
 

 

  بسمه تعالی وله الحمد
تقدیم به پیشگاه مبارک حضرت سیدالشهداء (علیه السلام)

  
باده هشیاری از جام تو نوشیدن خوش است
مست از جام تو در عالم خروشیدن خوش است
همچو چشمه  در هوای عزت و آزادگی
از دل نوارنی خود بازجوشیدن خوش است
در زمین مهر تو برخاستن از خاک عشق
همچنان سروسهی آزد روییدن خوش است
در صف رندان عالمسوز سوزان ز اشتیاق
کسوت عشق تو را مردانه پوشیدن خوش است 
صرفه ای در کار عالم نیست بی سودای تو
جان به کف در سر سودای تو کوشیدن خوش است
عقل را کی فهم این آیات حیرت در رسد
واله وشیدا به راه عشق پوییدن خوش است
هاتفی از گوشه میخانه این سر باز گفت
کاین زمان این نکته را از غیر پوشیدن خوش است 
مهدی شوریده این دم رو سوی میخانه کن
سر مستی از لب ساقی نیوشیدن خوش است

غبار دستگاه حسینی

مهدی رستگاری
بهمن یکهزار و سیصد و هشتادو چهار خورشیدی

 

پیوند انتشار در وبسایت «شعر ناب»:

http://www.sherenab.com/Pages-View-31830.html

پیوند انتشار در وبسایت «شعر نو»:

 http://www.shereno.com/41581/36643/350423.html

کد انتشار در وبسایت «آیات غمزه»:

 


 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()
 
002- شور حسینی
نویسنده : مهدی رستگاری - ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۳٠
 

 

 بسم الله الواحد القهار 

تقدیم به روح بلند حضرت اباعبدا...الحسین و عاشقان وی

  

 

شور حسینی است چه ها می کند

دل هوس کرب و بلا می کند

روز قیامت شده برپا و دوست

نیک ببینید چه ها می کند

گرچه شده دور بلا متصل

یار به دلدار وفا می کند

در دل این آتش سوزان به ذکر

گلشن و گلزار به پا می کند

برد سلامی به دل این لهیب

بر همه عشاق صلا می کند

یار از این روضه عشق و صفا

در همه آفاق ندا می کند

ساقی مهوش به شراب طهور

جلوه به محراب سقا می کند

شوق شهادت به دل عاشقان

ولوله در بزم به پا می کند

تشنگی جمع فزون می شود

دل هوس قرب و لقا می کند

عاشق دلخسته در آن تشنگی

رو سوی الطاف خدا می کند

در افق عشق به آزادگی

جان و دل خویش فدا میکند

نیک ز سیلاب فنا می رهد

پرده پندار قبا می کند

زنده و جاوید به حالی شگفت

سیر به آفاق بقا می کند

ساقی کوثر به سرای برین

مستش از انفاس ولا می کند

باقی گفتار همه حیرت است

کز همه سو روی به ما می کند

مهدی شوریده تو دیگر مگو

حال به خود مطلب ادا می کند

شور حسینی است چه ها می کند

دل هوس کرب و بلا می کند


مهدی رستگاری

بهمن یکهزار و سیصد و هشتادو چهار خورشیدی

  

پیوند انتشار در وبسایت «شعر نو» :

http://www.shereno.com/41581/36643/337582.html

 پیوند انتشار در وبسایت «شعر ناب» :

www.sherenab.com/Pages-View-32355.html

پیوند انتشار در وبسایت «آیات غمزه»: 117954


 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()
 
001- پهلوان عشق
نویسنده : مهدی رستگاری - ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۳٠
 

  بسم رب الشهداء و النور
تقدیم به پیشگاه حضرت ابوالفضل العباس(علیه آلاف التحیه و النور)

 


ای قیام قامتت در بوستان این جهان
گشته سایه بر سر دلدادگان و عاشقان
دست پرمهرت شده در جمله عالم دستگیر
بر نوای بینوایان و دل شوریدگان
از خم ابروی تو افتاده بر دل صد گره
وز هوای  یادتو گردیده عالم چون جنان
گشته خورشید صفاتت در دو عالم منجلی
روی ماهت آبرو   و  زینت هفت آسمان
آه از آن دم که در میدان جانبازی و عشق
از ستاره شد فزون بر پیکرت زخم سنان
از زلال تشنگی سرمست و جانفشان شدی
چون به قعر چشمه آسیب می جوشید جان
آتش تیر و سنان و سوز عشق و ناز دوست
به از این چون می توان شد در گلستان جهان
پهلوان عشقی و سردار تنهای حسین
شهسوار شب شکن شاه شهید جاودان
پیر  پیمانه کش نورانی صحرای عشق
نام تو بهجت فزای روح و جان عارفان
شیرمرد کربلا عباس ابوالفضل العلی
آن که دارد همتش از گوهر حیدر نشان
زبده مردانگی و پاکی و ایثار و عشق
ماه گردون ولایت فخر فخر عاشقان
عارف  وعامی ز صهبای وجودت بهره مند
دامن تو ملجا و ماوای ما بیچارگان
آفرین ایزد  دادار بر اصل تو باد
ای که عشق از شاهپرّ همتت شد مستعان
جوشش نام تو در اذهان چو ینبوع حیات
می کند سرشار گنج فیض حق را هر زمان
از تبتل در فنای عشق تا اوج بقا
رفتی و باب حوائج شد وجودت در جهان
شاهد شورآفرین عالم غیبی که کرد
از شهادت در وجودت جلوه اسرار نهان
در خرابات جهان درمانده ام فریادرس
یا وجیه عند رحمان الامان یا للامان
جمله آفاق جهان از ظلم و جور آگنده است
تیره  گشته از شقاوت روزگار مردمان
پای می لغزد فراوان در گذار زندگی
رهنمایی کن دل و جان را  به حق جاودان
بار سنگین گناه و لغزش و افت و خطا
نیست جز اصل تو امید ی برای ماندگان
جرعه ای ما را بده از ساغر نور علی(ع)
تا شود جان مستعدبخشش  رب الجنان
 قلب بی مقدار ما  را مشتری پیدا نشد
نقد کن  ما را  به سوز کیمیای  ناب جان
مهدی این دم چون به دست آورده ای دامان دوست
هیچ گه سر بر مدار از پای آن سرو روان
همت عالی طلب کن از خداوند رحیم
تا شوی شایسته درگاه آن جان آگهان
رستگاری نیست جز در حب  اولاد علی
عشق آنان پیشه ساز و صرف کن جان را بر آن
                                                                                                                                                                                                                غبار دستگاه حسینی- مهدی رستگاری
 دوازدهم آبان سال یکهزار وسیصد و هشتادوهفت خورشیدی

سوم ذی القعده 1429 هجری قمری

 

ترجمه انگلیسی

In the Name of Allah, the Nurturer of Martyrs and the Divine Light
The Champion of Divine Love
Dedicated poem to His Grace Abalfadhl-al-Abbas ( May Allah inundate his being with thousands of salutations and lights)


The rise  of your stature  in the garden of this world has provided an auspicious shading on the heads of all those in love with Allah Almighty.
Your kind hand is  stretched to assistance by the callings of the miserable  and the distressed  ones.
By the curve of your eyebrow,  the hearts have been tied  with hundreds of knots, and by the invocations of your name, the world has turned into a paradise.
The Sun of your character has been manifested in both worlds, and the moon of your face is the honor and adornment of seven welkins.
In the field of self-sacrifice and divine ardor, the wounds of spears on your body were more than the number of stars;
And you were swoon by the pure thirst when you soul was fountaining in the  very depth of harms.
Bearing the pains of coming arrows and spears, while you were burning for decency to your treasured brother; How can one be ever in a better state than that in the garden of the world?
You are the Champion of Divine Love and the lonely General of Hussein, You are the night-breaking , immortal, martyr king.
You are the luminous sage who is carrying the waterskin of wisdom in the land of love, and your name enthralls the souls and spirit of all the wise ones.
You are Abbas –son of Ali( HBOH)- the Leonard  of Karbala , inheriting your valor and strength from his origins.
You are the essence of magnanimity, purity, valiance, and loyalty: You are the the full moon in the horizons of Divine Patronship and the honor of all  lovers in it.
Both the sages and the commoners enjoy the beatitude of your being, and your arms are the shelter of all of us among the bereaved ones .
May Allah Almighty hale on your origins, as Divine Love has been assisted by the pinions of your magnanimity.
The thrill of your name in our minds profuse the treasures of Divine Beatitude , like the fountain of life.
By severing yourself from the worldly life and dissolving your being in Divine Love, you reached the zenith of eternity; and your being became the place of Godly givings throughout the world.
You are the Holy testate of the Unseen world, and the secrets of the Unseen world were manifested in your being by your martyrdom.
I am helpless in the wasteland of this world and I beseech your help, as you are the respected surety in front of Allah the Compassionate.
The Horizons of the world are infested with oppression and tyranny, and our days are dimmed by the infinite adversity.
There are many lapses in the path of life ,and I ask you to guide me towards the eternal truth.
We are all weighted by load s of sins, defaults, errors, and mistakes,, and there is no hope for us other than depending on your auspicious origins.
Give us a gulp from the grail of Ali (HBOH)’s Divine Patronship, and let our souls become capable of enjoying the mercy and forgiveness of God.
No one came to buy our shameful hearts , and we request you to buy us by the glory of your self-sacrifice.
Mehdi, as your hand is stretched to the presence of your Lord;  never, ever raise your head from his feet.
Ask Allah the most merciful to give you the capability to be a follower of them.
Salvation (Rastegary) only occurs in the circle of devotion to the pure progeny of Ali (PBUH); So pure yourself and spend your life and being in this way.


The Dust of Husseini Realm,
Mehdi Rastegary,
2nd November 2008,
3rd Ze-l-Qa’deh 1429 H.Q.

 

 

 

 

پیوند انتشار شعر در وبسایت  «مجمع شاعران اهل بیت (علیهم السلام)»

پیوند انتشار شعر در وبسایت «شعر نو»

پیوند انتشار شعر در وبسایت  «شعر ناب»

پیوند انتشار شعر در وبسایت  «آیات غمزه»

پیوند انتشار در وبسایت «کریاس»

پیوند انتشار در وبسایت «شعر ایران»

 

http://mrastegarypoems.persianblog.ir/post/2/


 


 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()